ผลกระทบของศาสนาต่อการตัดสินใจเลือกลูกของเด็ก – insightyv.com

ผลกระทบของศาสนาต่อการตัดสินใจเลือกลูกของเด็ก

แม้ว่าจะมีปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการดูแลเด็กศาสนาก็ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ศาสนามักเป็นปัญหาเมื่อบิดามารดามีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันออกไปและแต่ละคนก็ต้องการให้บุตรของตนเติบโตขึ้นด้วยความเชื่อที่ตนเลือก.

ปัจจัยที่พิจารณาในการมอบอำนาจตามศาสนา

ท้ายที่สุดตำแหน่งของศาลก็คือพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลี้ยงดูแบบวันต่อวัน.

ศาลชอบที่พ่อแม่กำหนดการอบรมทางศาสนาของเด็กและระบุข้อตกลงในแผนการเลี้ยงดู อย่างไรก็ตามหากบิดามารดาไม่สามารถตัดสินใจได้ศาลจะกำหนดสิทธิเด็กตามผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก.

ความสนใจที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก

บิดามารดามักให้ความสำคัญกับความเชื่อทางศาสนาของผู้ปกครองรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ในกรณีดังกล่าวศาลอาจจำเป็นต้องตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเด็ก บิดามารดาที่มีความเชื่อแตกต่างกันว่าศาสนาใดที่เด็กควรปฏิบัติตามควรจำไว้ว่าศาลจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการพิจารณาการดูแลเด็ก:

  • สวัสดิการของเด็ก
  • ความปรารถนาของเด็ก (ถ้าเขาอายุและระดับประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและผู้ใหญ่)
  • อันตรายที่เป็นไปได้หรือเป็นไปได้ต่อเด็ก
  • ความต้องการทางการศึกษาทางการแพทย์อารมณ์และร่างกายของเด็ก

เป็นอันตรายต่อเด็ก

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ศาลจะพิจารณาในการกำหนดสิทธิเด็กเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับศาสนาที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปได้ที่อาจเกิดแก่เด็ก.

หากบิดามารดามีความเชื่อทางศาสนาที่อาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายศาลอาจมอบสิทธิการเป็นผู้ปกครองแก่ผู้ปกครองคนอื่น.

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่เป็นปัจจัยสำคัญที่ศาลพิจารณาเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและการเลี้ยงดูทางศาสนาของเด็ก.

ศาลต้องการให้แน่ใจว่าบิดามารดาที่มีมุมมองทางศาสนาที่แตกต่างกันจะไม่พูดถึงความเชื่อทางศาสนาของบิดามารดาคนอื่นในทางด้านหน้าต่อเด็ก ผู้ปกครองควรให้ความมั่นใจว่าตนปฏิบัติตนในลักษณะที่แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันและควรตกลงที่จะไม่พูดเรื่องนี้กับผู้ปกครองรายอื่นที่หน้าเด็ก.

คำสั่งศาลห้ามเด็กจากการได้รับศาสนาของผู้ปกครอง

แม้ว่าศาลจะเชื่อว่าจำเป็นมาก แต่ก็อาจทำให้เด็กไม่สามารถประสบกับศาสนาของบิดามารดาได้ ศาลโดยทั่วไปจะไม่ทำอะไรที่รุนแรงมากนักเว้นแต่ว่าศาสนาของบิดามารดาอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่เด็ก เมื่อเด็กโตขึ้นพวกเขาก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาสำหรับตัวเองได้.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเด็กโปรดไปที่หลักเกณฑ์การดูแลบุตรของรัฐของคุณหรือพูดคุยกับทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในรัฐของคุณ.

No Replies to "ผลกระทบของศาสนาต่อการตัดสินใจเลือกลูกของเด็ก"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.