Vilka visumrättigheter ska ogifta mammor erbjuda fäder? | insightyv.com

Vilka visumrättigheter ska ogifta mammor erbjuda fäder?

Vilka visumrättigheter ska ogifta mammor erbjuda fäder?

Ska ogifta mödrar erbjuda faderbesöksrättigheter? Det enkla svaret är ja. Dock är varje omständighet unik. En domstols inställning till besöksrättigheter är att ett pågående förhållande med båda föräldrarna tjänar barnets bästa. Det finns dock vissa anledningar till att en mamma kanske inte vill erbjuda besökarrättigheter. Låt oss utforska nyanser som inbegriper besöksrättigheter och ogifta mammor.

Skäl till uppmuntran till besöksrättigheter

För det första bör en ogift fru förstå de specifika barnets vårdnad och besökslagar i hennes stat. Vissa stater anser att en ogift mamma har full ensam vårdnad om ett barn, medan andra stater anser att två ogifta föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn. Om mamman bor i ett tillstånd som erkänner ett gemensamt vårdnadsarrangemang, har barnets far automatiskt besöksrättigheter om barnets mamma inte specifikt registrerar sig för ensam vårdnad.

Besöksrättigheter drar nytta av barnet och moderen

Om inte någon annan anledning borde ogifta mammor erkänna att de kunde ta lite tid åt sig själva. Inte bara kommer visitation med barnet ge mödrar en välbehövlig paus, en domstol kommer också att uppmuntra ett kontinuerligt förhållande, eftersom det tjänar barnets bästa.

Barn kan också dra nytta av olika föräldrastilar. Det är emellertid viktigt att föräldrarna förblir förenade så att barnet inte tror att han / hon kan använda en förälder mot den andra.

Ogifta mödrar behöver ofta hjälp. Visitiden kan ordnas runt mamas sena dag på jobbet eller att ge mamma tid att träna.

Lär dig att arbeta med din ex

Låt möta det; Det finns en bra chans att din fars fader kommer att vara runt för det bästa av ditt liv. Det kommer att göra båda dina liv enklare om du har ett kontinuerligt, kommunikativt förhållande med varandra.

För en harmonisk relation, och åtminstone för barnets skull, borde ogifta mammor överväga att erbjuda fadern en slags besöksrättigheter.

Efter en formell eller informell överenskommelse i domstol kan föräldrarna vilja göra några saker tillsammans med barnet. Inledningsvis kan det verka som en dålig idé, men föräldrarna bör överväga hur många tillfällen de måste spendera tid med varandra, såsom födelsedagar, examen, religiösa ceremonier etc. Det är nog lättast att försöka komma överens.

Skäl att avstå från att erbjuda besök 

Det finns legitima skäl till varför en ogift kvinna kan avstå från att erbjuda besökarrättigheter till en far. Dessa inkluderar våld i hemmet mot barnet, syskon eller barnets mor. Även föräldern kan bo i en osäker plats eller situation (dvs. i ett tvivelaktigt grannskap eller med farliga personer som bor i hemmet).

Ibland vill ett barn inte besöka. Detta är en svår situation, eftersom domstolarna rysar på att barnet kan “välja bort” domstolsbesökta besök. I allmänhet vill de flesta domstolar uppmuntra förhållandet mellan barnet och var och en av sina föräldrar. I de fall där barnet inte vill delta i besök, kommer domstolen vanligtvis vilja veta varför.

För att skydda sig borde en mamma i denna situation se till att hon inte är “dålig munnen” fadern framför barnet och hon ska arbeta med barnet och fadern för att lösa eventuella problem och återuppta besök så snart som möjligt som möjligt.

I andra fall är omedelbar fara för barnet en faktor. Om barnet är i fara från någon i faderns vård, borde en ogiftmod inte uppmuntra besöket. Istället borde en mamma tillåta domstolarna att bestämma hur man skapar ett fungerande visitationsschema.

I allmänhet, om en ogiftmod vill inte att fadern ska besöka barnet, borde mamma vara medveten om att en far får stämma för besökarrättigheter eller barnomsorgsrättigheter. I så fall kommer en domstol sannolikt att erbjuda en pappa någon form av visitation, vilket hindrar en fars farliga förflutna.

alternativ

En domstol kan erbjuda följande alternativa besöksordningar:

  • Övervakad besök
  • Visitation på ett neutralt ställe, separat från faderns hem

Betydelsen av att upprätta ett skriftligt avtal 

Om en ogiftmod bestämmer sig för att erbjuda besökarrätt till fadern utanför domstolen ska föräldrarna skriftligen skriva avtalet. Om det råder en tvist om vad som bestämdes kommer en domstol att vända sig till det informella avtalet mellan parterna som bevis på föräldrars avsikt att kompromissa på ett besökschema.

För mer information om besöksrättigheter bör du läsa dina statsspecifika besök och barnomsorgslagar, eller du kan prata med en behörig advokat.

No Replies to "Vilka visumrättigheter ska ogifta mammor erbjuda fäder?"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    29 + = 36