Har kroppspiercinger avstängt metalldetektorer?

Har kroppspiercinger avstängt metalldetektorer?

Jag får fråga denna fråga mycket - vanligtvis av dem som inte vill att deras piercing (s) ska upptäckas. Om du ska till en flygplats, sportevenemang eller någon annanstans som en metalldetektor är inblandad kanske du undrar om du kommer att hamna på att stänga av klockor och visselpipor.

Det är till hjälp först att förstå hur metalldetektorer fungerar. och anledningarna till att de används för säkerhetsändamål. I grunden avger en metalldetektor ett elektromagnetiskt fält som rinner tills det kommer över något metalliskt.

Metallobjektet stör detta flöde på olika sätt, beroende på dess storlek och typen av metall. Metalldetektorn är utformad för att ge en hörbar signal när fältet störs.

Säkerhetsmetalldetektorer används för att leta efter farliga föremål - knivar, vapen, sprängämnen, etc. Justeringar kan göras till metalldetektorn för att bestämma hur känsligt det är baserat på vilken säkerhetsnivå som behövs. Vid behov kan en metalldetektor ställas in för att detektera en mycket liten mängd metall.

Problemet med att metalldetektorer är överkänsliga är att det orsakar för många falska larm. Säkerhetsområden vid stora offentliga händelser skulle vara helt överbelastade med människor som stänger av larm med nycklar, smycken, pennor etc. Det skulle göra jobbet att faktiskt hitta farliga föremål nästan omöjliga. Därför är metallsensorns känslighet normalt inte så hög.

Min senaste resa genom flygplatssäkerhet (september 2006) som var extremt tätt med sina nya regler om vätskor och hur många personliga saker du kunde fortsätta mina 8 piercingar orsakade inga problem genom metalldetektorn.

Inte heller gjorde min underwire bra. Men pennan som jag misslyckades med att ta bort ur fickan var fångad av både genomgången och staven. Staven reagerade också på metallknapparna på mina jeans, men inte mina piercingar.

I allmänhet utgör ett par piercingar vanligtvis inte ett hot om att avaktivera ett larm. Men med dagens ökade säkerhet är det alltid en möjlighet.

Risken ökar med ju fler piercingar du har eller de större gauge smycken du bär i dem.

Om du verkligen inte vill förklara dina piercing (s), skulle ditt bästa alternativ förmodligen vara att ta bort smycken innan du kommer dit.*

Har du någonsin avstängt en metalldetektor eller känner någon som gjorde? Dela dina historier på meddelandekortet.

*Om din piercing är ny (mindre än 6 månader) rekommenderas det verkligen inte att du tar bort dina smycken om det inte är absolut nödvändigt. Till och med en läkt piercing kan stängas upp snabbt och göra att byta smycken som är svåra och smärtsamma. Eftersom dina chanser att sätta av metalldetektorn är mycket smala kan det vara bäst att bara riskera det. Om du stänger av ett alarm kan det dock orsaka allvarliga problem, oavsett orsak, och att ta bort smycken är ditt enda alternativ. Var snäll och låt en professionell hjälpa dig att sätta tillbaka dem igen.

No Replies to "Har kroppspiercinger avstängt metalldetektorer?"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    + 58 = 60