Morföräldrarnas rättigheter i Delaware

Morföräldrarnas rättigheter i Delaware

I stället för att vara täckt i sin egen stadga, i Delaware klumpas morföräldrar ihop med andra tredje parter som kan söka besök med ett litet barn. Kanske av den anledningen är Delaware relevanta stadgar långa och detaljerade och täcker många områden som inte vanligtvis nämns i morföräldrars besökslagen.

Processen

Den relevanta delen av lagen säger att någon icke-förälderrelativ kan begära framställningar genom att fylla i de nödvändiga blanketterna.

Blanketterna är tillgängliga online som en del av en tredje part / morförälders visiteringspaket. Paketet har också mycket värdefullt förklarande material.

Normalt när papper serveras, faller saken till medling. Undantagen är när det finns en aktuell kontakt utan order, när det har funnits våld i hemmet eller när en av parterna är en sexualbrottsling enligt definitionen i Delaware-lagen. Dessa fall går vanligtvis direkt till domstol utan ett försök att förmedla.

När parter kan komma överens genom medling kommer en samtyckesorder att skapas och undertecknas. När de inte kan komma överens, kommer ett domstolsdatum att fastställas.

Se avdelning 13, kapitel 7A, kapitel I. Barnskydd från våld i hemmet och kapitel II. Barnskydd från lagen om sexöverträdelser

Vad stadgarna säger

Delaware stadgar tillåter tredje part visitation, och morföräldrar är specifikt nämns i lagen.

För att stämma för visitation borde morföräldrar ha haft ett "väsentligt och positivt tidigare förhållande till barnet."

Lagen innehåller också det vanliga uttalandet att besök måste vara i "barnets bästa intresse".

Dessutom måste varje förälder falla i någon av följande kategorier:

en. Förälderna samtycker till tredje partens besök

b. Barnet är beroende, försummat eller missbrukat i föräldrars vård;

c. Föräldern är avliden; eller

d. Föräldern objekt till besöket; Däremot har framställaren genom tydliga och övertygande bevis visat att invändningen är orimlig. och har genom ett överlag av bevis visat att besöket inte väsentligt kommer att störa föräldra- / barnrelationen.

Vad detta innebär är att om barnet har två föräldrar är ingen förälder missbrukande eller försumlig mot barnet och ingen av föräldrarna vill att tredje part ska ha besök, kommer ingen besök att tilldelas.

Se avdelning 13, kapitel 24, kapitel I. Allmänna bestämmelser och kapitel II. Tredjepartsbesöksförfaranden.

Bästa intressen Standarder

Lagen ger dessa standarder genom vilka intresset kommer att bedömas:

1. Barnets föräldrars önskemål om barnets vårdnadshavande och boende

2. Barnets önskemål om vårdnad och boende

3. Barnets interaktion med föräldrar, syskon, farföräldrar och andra som bor i barnets hem

4. Barnets anpassning till hemmet, skolan och samhället

5. De fysiska och psykiska hälsan hos de berörda personerna

6. Hur väl har varje förälder uppfyllt föräldrarnas rättigheter och ansvar tidigare och vad som kan förväntas i framtiden

7. Eventuella bevis på våld i hemmet

8. Den kriminella historien, inklusive skyldiga grunder, anklagelser utan tävling och straffrättsliga övertygelser, av alla som bor i hushållet.

När föräldrarättigheter har upphört

Om föräldrarättigheterna upphör, vilket sker vid antagandet, avskaffas också morföräldrars rättigheter. Om föräldrarättigheter ges upp och tre år passerar utan att barnet antas kan man söka tredje man. Vidare kan avtal om besök som gjorts innan rätten upphör att göras av domstolen.

Relevanta domstolsmål

År 2000 beslutade amerikanska högsta domstolen Troxel mot Granville, ett landmärke för besökande rättigheter. Rättarna bestämde att "passande föräldrar" antas fatta beslut som är i deras barns bästa. Denna princip har blivit upprätthållen även när föräldrarna bestämmer sig för att bära farföräldrar från att se sina barnbarn.

Denna härskning påverkade morföräldrarnas rättigheter i alla 50 stater. I allmänhet, efter att Troxels farföräldrar hålls till en högre standard när de visar att besöket skulle vara i barnets bästa.

Far- och morföräldrars rättigheter upprätthölls i ett nytt fall i Delaware. I ett fall 2015, Samuels v. Jowers, bekräftade deladahafs högsta dom i en lägre domstol, som hade tillkännagivit besök till mors mormor och mormor över faderns invändningar. Mängden visitation var blygsam, vilket motsvarade en eftermiddag i månaden. Dessutom hade barnbarnen i fråga - tvillingbarnsdöttrar - levt med eller haft regelbunden kontakt med mors mormor under de fyra första åren av deras liv.

  • Läs mer: 6 steg för Estranged morföräldrar
  • Se även: Kan morföräldrar representera sig själva i domstolen?

No Replies to "Morföräldrarnas rättigheter i Delaware"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    + 86 = 96