Lojalitetsloven som fäder behöver göra

Lojalitetsloven som fäder behöver göra

Brist på lojalitet kan orsaka förödelse i relationer. Äktenskap och familjer förstörs alldeles för ofta av en man eller hustru som har en affär eller på annat sätt inte håller sina giftermål. Tonåringar och unga vuxna är förödade när deras vänner är disloyala och förråder förtroende. Organisationer decimeras när affärshemligheter delas eller anställda eller ledare saboteras. Ingenting delar upp en grupp människor oftare eller djupare än illoyalitet.

Lojalitet mot faderskapet

Framgångsrika fäder gör och håller ett löfte att vara lojala mot sina familjer. Det börjar i de flesta familjer med äktenskapliga löfte att vara kärleksfulla, lojala och konsekventa. Det börjar ofta när en pappa först håller det nya barnet i sina armar och förbinder sig att alltid vara där för honom eller henne och att höja det barnet så gott som möjligt.

Men lojalitet testas ofta mest när relationer inte är starka. Saker börjar ofta oskyldigt, eftersom en eller annan partner skapar eller accepterar ett förhållande av intimitet som saknas i förbundsförhållandet med äktenskapet. Vi kan finna osäkra känslor för våra barn när de inte håller sina åtaganden gentemot oss eller våra familjer.

Kandidat är vårt åtagande att vara lojalt inte villkorat av att andra håller sina åtaganden gentemot oss. Men vi använder det ofta som en ursäkt för att vara osäkert själva.

Så hur går fäderna till lojalitet mot sina familjer och håller sedan sitt engagemang för lojalitet?

Framgångsrika fäder är lojala mot sina fruar och deras barns mammor

För intakta familjer där far och mor är gifta, är engagerade fäder starkt lojala mot sina fruar eller partners. De är helt trogen mot sina fruar och utvecklar inte intima relationer med andra kvinnor.

De undviker även tankar om otrohet och pornografi eftersom det skulle vara ett bevis på misslösning. De talar väl om henne, även när hon inte är närvarande. De är angelägna om hennes välfärd och offrar sina egna bekvämligheter för henne efter behov.

För män som inte längre är gift med sina barns mödrar, tar lojalitet en annan mening. De är inte längre bundna av giftermålslöften, men de är skyldiga sina barn att respektera och hantera civila med sin mamma. Förutom att skydda barnen från missbruk, demeanar eller förnedrar dem henne framför barnen. Om mamma och pappa har skillnader, arbetar de ut på ett civil och respektfullt sätt. De kompromissar när det är möjligt och sätter barnens långsiktiga nytta först. Och tillsammans är de lojala mot barnen.

Framgångsrika fäder är lojala mot sina barn

Detta element av personlig lojalitet verkar självklart, men kan vara tufft ibland. Barn kan skapa stora prövningar för oss eftersom de uppror mot auktoritet, gör saker som skämmer oss, eller kör kilar mellan oss och andra. Vi kan bli frestad att klaga på dem till våra vänner eller att "kasta dem under bussen" i närvaro av deras vänner. Men stora pappor som gör och lovar lojalitet är ofullständigt engagerade i sina barns långsiktiga välfärd och behandlar dem med respekt.

De lovar offentligt och disciplin i privat. När de behöver föräldrahjälp får de det, men de håller sina barn i tillräckligt högt ansvar för att de inte försvårar eller försämrar dem privat eller offentligt.

Framgångsrika fäder är lojala mot sina principer

Vårt samhälls största hån är reserverat för hycklaren. Ta till exempel den sanna historien om en politisk ledare som privat hade en affär medan han offentligt tog på sig en annan ledare för det rivaliserande partiet, vars affärer var bättre kända. Principens lojalitet är avgörande för varje människors trovärdighet, och alltså varje far. Det som vi tror måste vi göra. Vi måste prata med oss ​​för att vara en lyckad far.

Lojalitetsbelopp

Jag lovar att vara lojal mot min familj. Jag kommer att vara oförtrogen trogen mot mitt äktenskapsfördrag och undvika till och med tanken eller fantasin av otrohet. Jag kommer att vara lojal mot mina barn och alltid behandla dem på det sätt som jag vill bli behandlad och hålla deras långsiktiga fördel överst i mitt sinne. Och jag kommer att gå mitt tal och vara trogen mot de principer jag anser. Jag kommer alltid att behålla min första familjens fördel och välsignelse som sin fader.

No Replies to "Lojalitetsloven som fäder behöver göra"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    18 − 9 =