Klipp av från dina barnbarn? Börja här.

Klipp av från dina barnbarn? Börja här.

Det är en av de mest fruktansvärda ödet som kan falla över en morförälder. Ibland kommer det i form av en arg Edict från en förälder. Ibland slutar besöket bara och telefonsamtal besvaras inte. Hur som helst måste morföräldrar möta musiken. De har blivit avskurna från sina barnbarn. Vad händer sen?

Farföräldrar som har förlorat tillgången till barnbarn kan ta en av två vägar. De kan försöka förena med föräldrarna, eller de kan söka rättsligt hänskjutande.

Innan de bestämmer, måste de förstå de vanliga känslorna för att skingrade mor-och farföräldrar så att de inte uppträder irrationellt. Dessutom borde de ha en grundlig förståelse för överföräldrarnas status.

Förstå lagen om morföräldrar rättigheter

Var och en av Förenta staterna har stadgar om morföräldrars rättigheter, men det betyder inte att alla mor-och farföräldrar kommer att dra nytta av dessa lagar. (Faktum är att få få av dem vill.) Det anges inte direkt i de flesta av dessa stadgar, men antagandet av lagar om morföräldrars rättigheter är detta: Föräldrar bör få tillgång till barnbarn genom sina föräldrar och inte störa rättssystemet med deras problem.

Om en förälder är avliden, fängslad eller inte har vårdnad, kan föräldrarnas föräldrar naturligtvis behöva hjälp från domstolarna för att upprätthålla kontakt med barnbarn. Även i dessa fall föredrar rättssystemet att storforeldrar löser sina egna problem.

Om barnbarn bor i det som kallas en "intakt familj", vilket innebär att föräldrarna fortfarande är gifta eller har ett stabilt förhållande, har föräldrarna nästan absolut rätt att fatta beslut för sina barn, och det inkluderar även om de borde se deras morföräldrar.

Reparera relationer

Med tanke på dessa fakta, för de allra flesta morföräldrar, är den bästa lösningen att reparera relationer med barnbarnsföräldrar.

Några farföräldrar ber om ursäkt även om de inte känner att de gjorde något fel. De kan också avhålla sig från kritik om hur deras barnbarn tas upp och motstå frivillig rådgivning om inte frågade.

Barnbarn hör inte till sina farföräldrar. Oavsett hur mycket deras farföräldrar älskar dem, och hur mycket de har ont om att få uppfostra, får de inte fatta besluten. Det enda undantaget är om barnbarnen missbrukas enligt den juridiska definitionen av missbruk. Om barn missbrukas, och farföräldrar vet om det, måste de lagligen anmäla det, precis som alla som är medvetna om situationen måste göra. Far-och morföräldrar är inte moraliskt skyldiga att försvara missbrukarna, även när de är deras barn. Far-och morföräldrar behöver bara vara försiktiga med att deras kärlek till sina barnbarn inte får dem att missa kärleksfull disciplin för missbruk.

En något annorlunda omständighet inträffar när morföräldrar känner att föräldrar missbrukar alkohol eller droger. Det är avgörande att avgöra om barnbarnen hotas och vilka åtgärder som bör vidtas om de är i fara. Juridisk rådgivare kan vara tillrådligt.

Faror med Surrogatföräldraskap

Ett annat mönster som är lätt observerbart följer detta mönster.

Föräldrar har svårt på grund av missbruk, ekonomiska svårigheter eller psykiska problem. De låter morföräldrarna komma in och bli surrogatföräldrar. Ibland bor barnbarnen faktiskt med sina farföräldrar. Vid andra tillfällen antar föräldrarna bara lejonens andel av ansvaret för dem. Då får föräldrarna sina handlingar tillsammans och återkräver sina rättigheter som föräldrar. Om farföräldrarna inte är mycket försiktiga kan de sluta bli utskjutna från sina barnbarn, eftersom de fortfarande känner sig ansvariga för dem och vill ta föräldrarollen. Föräldrarna, desperata att återkräva sin föräldrastatus, verkar medvetet eller omedvetet för att avlägsna morföräldrarna från sina liv.

Få juridisk tillgång till barnbarn

Ibland försöker alla försök att nå en minneslösning och farföräldrar som vill ha tillgång till barnbarn inte ha några alternativ kvar förutom de juridiska.

Deras chans att lyckas varierar beroende på lagstiftningen i det land där åtgärden måste vidtas. Vanligtvis har morföräldrar som varit involverade i sina barnbarns liv också en bättre chans att lyckas. För detta ändamål borde morföräldrar dokumentera deras samspel med sina barnbarn.

Morföräldrars rättigheter har väsentligt försvagats sedan högsta domstolen i Troxel mot Granville. Fortfarande har vissa mor-och farföräldrar tillgång till sina barnbarn genom rättssystemet. En god förståelse av lagen, behörig juridisk rådgivare och god rekordhållning kan bidra till framgång i rättssalen.

Sammanfattningsvis

Far-och morföräldrar som är desperata att få tillgång till sina barnbarn kan vara öppna för juridiska lösningar. Ändå borde de vara medvetna om att rättsliga åtgärder nästan säkert kommer att upphöra med vänskapliga relationer mellan föräldrar och morföräldrar. Lagar som skyddar morföräldrars rättigheter finns av en anledning. Juridiskt utnyttjande bör emellertid betraktas som en sista utväg för de flesta morföräldrar.

No Replies to "Klipp av från dina barnbarn? Börja här."

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    − 1 = 1