Hur man förbättrar kommunikation i relationer

Hur man förbättrar kommunikation i relationer

Känner du dig som om din partner inte lyssnar på dig? Har du upprepade gånger upprepat med honom eller henne? Eller har din partner uttryckt oro för att han eller hon inte verkligen känner sig hörd av dig? Möjligheten att kommunicera effektivt med din partner är i själva verket kärnan i ett lyckligt, hälsosamt och starkt förhållande. Så om du känner som om du inte kommer igenom din partner eller om din partner är den som känner sig obekväm, finns det steg du kan vidta just nu för att förbättra kommunikationen mellan er och förbättra ditt förhållande i processen.

1. Var i ögonblicket med din partner.

För att kommunicera mer framgångsrikt med din partner, är det första steget att vara verkligen närvarande när du är med varandra. Det är med andra ord dags att skicka din uppmärksamhet bort från din telefon och stänga av TV: n så att du och din partner verkligen kan fokusera på varandra och vad du uttrycker. Om du ständigt tittar på din telefon, tittar på videoklipp eller tänker på ett projekt på jobbet när du försöker samtala med din partner, är det inte förvånande att en eller båda av dem kanske känner sig ohejdade och olyckliga. På baksidan, förbinder sig att vara i det ögonblick då du är tillsammans och befriar dig från distraktioner och avbrott kan direkt bidra till att öka din anslutning och kommunikation med varandra.

2. Var uppmärksam på mer än bara ord.

Om du vill förbättra din kommunikation med din partner är det också viktigt att vara noga med att inte bara vad din partner säger, men hur han eller hon säger det.

Till exempel, vad är hans eller hennes kroppsspråk? Är hans eller hennes armar korsad? Vad är hans eller hennes ton när han eller hon pratar med dig? Lycks han eller hon optimistisk och positiv eller upprörd och frustrerad? När ditt mål är att förbättra kommunikationen med din partner, uppmärksamma hur han eller hon uttrycker sig själv kan hjälpa till att ytterligare hänvisa dig till vad som verkligen är på hans eller hennes sätt.

3. Sluta avbryta din partner.

En ytterligare viktig komponent för att förbättra kommunikationen i ett förhållande är att avstå från att avbryta varandra. Faktum är att om du vanligtvis skär din partner utanför mitten eller har en tendens att hitta dig själv med att hoppa in med egna tankar, idéer och förslag innan din partner har haft chans att slutföra, kommer ingen av er verkligen att höras. Men om du låter din partner ta sig tid att fullt ut uttrycka och slutföra sina tankar och vänta tills han eller hon är klar innan du skapar ett svar, kan du få en riktig konversation med varandra. I ett ord är det dags att sluta prata över varandra och börja lyssna i stället.

4. Arbeta med dina lyssningsförmågor.

Tala om att lyssna, ett annat viktigt sätt att förbättra din kommunikation med din partner är att ta en stund innan du svarar på din partner så att du helt kan förstå vad som har sagts till dig. Du bör inte vara rädd för att omformulera, omformulera och ställa frågor om vad han eller hon har uttryckt så att du bättre kan förstå din partner. Med andra ord kan du se till att du och din partner är på samma sida hjälpa till att förhindra många slagsmål, missförstånd och blandningar i framtiden..

Om du är otydlig om något som din partner har uttryckt är det tydligt att du tar tid att klargöra det.

5. Öppna upp till din partner.

Ett annat steg mot att förbättra din kommunikation i ditt förhållande är att vara öppen och ärlig med din partner. Faktum är att öppna för din partner och att kunna uttrycka dina hopp, drömmar och rädslor helt och hållet i centrum för effektiv kommunikation. Och om du inte är villig eller kan säga vad som verkligen är i ditt sinne, kommer din relation att ligga på en ytlig nivå eftersom du stänger din partner ut och sätter upp väggar mellan dina två. Men när du fattar beslutet att vara rättvist, öppet och känslomässigt sårbart, kommer din kommunikation och anslutning med din partner att förbättras tillsammans med det band du delar.

No Replies to "Hur man förbättrar kommunikation i relationer"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    42 + = 48