Свеобухватан Водич за Аркансас закона о разводу

Свеобухватан Водич за Аркансас закона о разводу

Најмање једна странка мора боравити у држави 60 дана да поднесе захтев за развод и три мјесеца пре него што развод буде окончан. Поступак ће бити у округу у којем жалиоца борави. Ако подносилац жалбе није резидент Арканзаса, поступак ће бити у округу у којем тужиоца борави. [Засновано на Аркансас Цоде 9-12-301 и 9-12-307]

Правни основ за развод

Када су муж и жена живели одвојено и једно од другог осамнаест (18) непрекидних месеци без заједничког живота, суд ће издати апсолутну одлуку о разводу по тужби било које странке, било да је одвајање било добровољно дјело једне странке или уз обострану сагласност обе стране или због кривице било које странке или обе стране.

Општи разлози развода укључују:

 • импотенција
 • осуђујуће кривично дело
 • уобичајено пијанство за 1 годину
 • злостављање које угрожава живот супружника
 • прељуба
 • неизлечиво лудило које узрокује раздвајање од 3 или више година

Тужилац који жели да раскида и издвоји брак с уговором у својој или њеној жељи за разводом наводи да он или она желе да раскину склапање брака из савезног споразума који је одобрен у складу са Законом о пакту брака из 2001. године.

Правна одвајање

Судови могу спроводити обављање писаних уговора између супруга и супруге који су направљени и ступили у размишљање о раздвајању или разводу (и одредбе или налоге за издржавање и одржавање путем секвестрације имовине било које стране). [Заснован на Аркансасовом коду 9-12-313]

Поједностављене или посебне процедуре развода

У неспорним случајевима, доказ о пребивалишту и доказ о одвајању и континуитету раздвајања без заједничког живота може се поткрепити било усмено сведочењем или потврђеном изјавом лица која нису странке.

[Заснован на Аркансасовом коду 9-12-306]

Захтеви за медијацију или савјетовање

Разведени родитељи морају да заврше најмање 2 сата од родитељских часова или да поднесу медијацији у вези са рјешавањем проблема родитељства, старатељства и посјете. [Засновано на Аркансасовом коду 9-12-322]

Дистрибуција имовине

Аркансас је равноправно стање дистрибуције.

Маритална имовина је имовина стечена током брака од стране супружника. Сва брацна имовина делиће се по пола за сваку страну, осим ако суд не утврди да је та подела неједнака, ау том случају се узимају у обзир сљедећи фактори:

 • Дужина брака
 • Старост, здравље и станица у животу сваке странке
 • Запосленост, стручне вјештине, занимање и износи и извори прихода сваког супружника
 • Допринос сваког супружника у брачној имовини, укључујући услуге као домаћин
 • Имовина, дуг и потребе сваког супружника и могућност сваког за даљу набавку основних средстава и прихода
 • Звезне порезне стопе пореза на доходак суда на подјелу имовине

Сва друга имовина враћа се странци која је имала власништво пре брака, осим ако суд не направи неку другу подјелу коју суд сматра праведним узимајући у обзир горе наведене факторе. Одвојена имовина укључује имовину која је у власништву пре брака, поклона, насљеђа и накнада које су примљене или које ће бити примљене од захтјева за накнаду штете за раднике, захтјева за личну повреду или захтјева за социјално осигурање када су те накнаде за било који степен трајне инвалидности или будући здравствени трошкови.

[Засновано на Аркансасовом коду 9-12-315]

Алиментација / Одржавање / Подршка подршке

Надокнада се може додијелити или супружнику путем фиксних рата за одређени период, завршавајући смрт једне од страна, поновно удруживање супружника примаоца, успостављање од стране супружника примаоца односа који производи дијете или дјецу или околности наведене у награда.

Женино име

Кад суд установи да било која страна има право на развод, суд може вратити супругу на име које је претходно родила у брак. [Засновано на Аркансасовом коду 9-12-318]

Старатељство за дете

Додјела старатељства над дјететом брака врши се без обзира на пол родитеља, али искључиво у складу са благостањем и најбољим интересом дјетета, укључујући:

 • Преференције детета, ако је дијете довољно старости и способности да разуме.
 • Која странка вероватније ће омогућити честе и континуиране контакте са старатељем који није старатељ.
 • Домаћа злоупотреба било које стране.

Када судски налог сматра да је у најбољем интересу дјетета да додели старатељство дједу и дједу, додјелу старатељства врши се без обзира на пол бака и деде. [Засновано на Аркансасовом коду 9-13-101]

Издржавање

Приликом одређивања разумног износа подршке, суд ће се позвати на најновију ревизију графикона подршке породици. Подршка за децу треба платити преко клириншке куће за подршку дјеце Аркансас. Ако родитељ који плаћа није самозапослен, исплата се плаћа доделом зараде. Подршка за дјецу се наставља до 18 година, осим ако дијете још није завршило средњу школу или има инвалидитет који ће спречити независтан живот. [Засновано на Аркансасовом коду 9-12-312, 9-14-102, 9-14-106]

Премаритални споразум

Прелиминарни споразум није изводљив ако странка против кога се тражи извршење доказује да:

 • та странка није добровољно извршила споразум; или
 • та странка није одустала од права на или до потпуног откривања или имовинских или финансијских обавеза.

Ако одредба премариталног уговора модификује или елиминише подршку супружника и та промена или елиминација доводи до тога да једна (1) страна уговорнице има право на подршку у оквиру програма јавне помоћи у вријеме раздвајања или брачног распуштања, суд, без обзира на то услови уговора, могу захтевати од друге стране да пружи подршку у мери у којој је то неопходно како би се избјегло такво подобност. [Засновано на Аркансасовом коду 9-11-406]

No Replies to "Свеобухватан Водич за Аркансас закона о разводу"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  13 − = 10