สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงดูเด็กใน Rhode Island

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงดูเด็กใน Rhode Island

Rhode Island ใช้เกณฑ์หลายประการในการกำหนดสิทธิเด็ก ขั้นต้นการดูแลเด็กในผู้ใหญ่จะพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ผู้ปกครองที่ต้องการยื่นคำร้องในการดูแลเด็กใน Rhode Island ควรทำความคุ้นเคยกับกฎบัญญัติการปกครองในรัฐนี้ก่อน.

ความสนใจที่ดีที่สุดของเด็ก

ศาลครอบครัวใน Rhode Island จะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก:

 • ความต้องการของเด็ก
 • ความปรารถนาของผู้ปกครอง
 • สุขภาพจิตและร่างกายของพ่อแม่
 • ความมั่นคงของบ้านเด็ก
 • ความสามารถของพ่อแม่แต่ละคนในการส่งเสริมและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ปกครองคนอื่น ๆ ของเด็ก

การเยี่ยมและการดูแลเด็กใน Rhode Island

หากผู้ปกครองไม่ได้รับการดูแลเด็กศาลรัฐโรดไอส์แลนด์จะให้การเยี่ยมผู้เยี่ยมชมที่เหมาะสมสำหรับมารดาเว้นแต่บิดามารดารายอื่นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นสามารถแสดงให้เห็นว่าการเยี่ยมชมจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก.

หากเด็กได้รับการทารุณกรรมทางร่างกายหรือทางเพศโดยบิดามารดาของเขาการเยี่ยมชมจะถูกปฏิเสธ อย่างไรก็ตามศาลในโรดไอส์แลนด์จะตรวจสอบคำขอการเยี่ยมชมเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาว่าบิดามารดาได้ฟื้นฟูตนเองหรือไม่ว่าการปฏิเสธการเข้าเยี่ยมบุตรจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือไม่ ศาลอาจขอให้ผู้ปกครองเข้าร่วมการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นหลักฐานในการฟื้นฟูสมรรถภาพ.

ความรุนแรงในครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็กใน Rhode Island

ศาลครอบครัวในโรดไอส์แลนด์จะพิจารณาประวัติความเป็นมาของความรุนแรงในครอบครัวของบิดามารดาในการพิจารณาการดูแลเด็ก หากมีการพิสูจน์ประวัติความรุนแรงในครอบครัวการดูแลเด็กและการเยี่ยมชมจะได้รับการจัดเพื่อป้องกันเด็กและผู้ปกครองที่ถูกทำร้ายจากอันตราย.

ศาลจะพิจารณาประวัติความเป็นมาของผู้ปกครองการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการทำร้ายร่างกายผู้อื่น ศาลอาจเลือกที่จะดำเนินการต่อไปนี้:

 • ส่งผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมและดำเนินการโครงการแทรกแซงของผู้ประท้วงที่ผ่านการรับรองแล้ว
 • ส่งผู้กระทำความผิดไปยังโปรแกรมการใช้สารเสพติดเมื่อเหมาะสม
 • ขอประกันเพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ จะได้รับผลตอบแทนและความปลอดภัย
 • สั่งซื้อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของเด็กไว้เป็นความลับ
 • สั่งการแลกเปลี่ยนความปลอดภัยของเด็กในสถานที่ที่มีการทิ้งแบบกลางๆหรือการเยี่ยมชมที่ได้รับการตรวจสอบ

การไกล่เกลี่ยและการดูแลเด็กใน Rhode Island

ศาลอาจสั่งให้บิดามารดาเข้าร่วมไกล่เกลี่ยเมื่อข้อพิพาทของบุตรและการเยี่ยมบุตรอยู่ในข้อพิพาท ใน Rhode Island การสื่อสารทั้งหมดที่ทำขึ้นโดยหรือผู้ไกล่เกลี่ยหรือระหว่างพ่อแม่ถือเป็นความลับและอาจไม่ถูกเปิดเผยในการดำเนินการของศาล.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเด็กใน Rhode Island ให้พูดคุยกับทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน Rhode Island หรือดูที่กฎหมาย Rhode Island Domestic Relations.

No Replies to "สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงดูเด็กใน Rhode Island"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  53 − 46 =