คำแนะนำและข้อควรพิจารณาสำหรับกรณีความช่วยเหลือพิเศษ

คำแนะนำและข้อควรพิจารณาสำหรับกรณีความช่วยเหลือพิเศษ

การเลือกการจัดเก็บการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมจะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อคุณพูดถึงความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบิดามารดาคนเดียวที่ไม่มีทรัพยากรทางการเงินและความช่วยเหลือจากครอบครัว ต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและไม่เหมือนใครที่เข้ามาเล่นในคดีที่ถูกคุมขังสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.

ต้องการทำความเข้าใจกับความต้องการพิเศษของเด็ก

บิดามารดาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและทนายของตนต้องทำความเข้าใจกับสภาพหรือความพิการของเด็กก่อน.

ก่อนที่จะเริ่มกำหนดความดูแลผู้ปกครองและทนายความควร:

 • พูดกับเด็ก
 • พูดกับพ่อแม่
 • พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
 • พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
 • ปรึกษาทรัพยากรสาธารณะและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของเด็ก

พิจารณาปัจจัยที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

มีประเด็นหลายอย่างที่ต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาว่าผู้ปกครองควรดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ปัจจัยการตัดสินใจคือ

 • ระดับการสื่อสารระหว่างพ่อแม่
 • ความพร้อมของทรัพยากรการเลี้ยงดูเด็ก
 • สุขภาพจิตและร่างกายของเด็กและผู้ปกครอง - ความต้องการของเด็กบางคนมีมากจนผู้ปกครองอาจไม่สามารถจัดการกับเด็กได้ด้วยตนเอง
 • การปรับตัวในปัจจุบันของเด็กที่บ้านโรงเรียนชุมชนหรือศาสนาใหม่
 • ความสามารถของเด็กที่จะปรับตัวเข้ากับบ้านโรงเรียนชุมชนหรือศาสนาใหม่
 • การดูแลทางการแพทย์สำหรับเด็ก

อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือเวลา.

การจัดการเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นสิ่งที่เรียกร้องได้มากและจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรจากพ่อแม่มากขึ้น บิดามารดาคนเดียวและผู้แทนตามกฎหมายของพวกเขาจะต้องชั่งน้ำหนักปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก่อนที่จะพิจารณาการปกครอง.

No Replies to "คำแนะนำและข้อควรพิจารณาสำหรับกรณีความช่วยเหลือพิเศษ"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  20 + = 28