สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองในมินนิโซตาเมื่อยื่นคำร้อง

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองในมินนิโซตาเมื่อยื่นคำร้อง

มินนิโซตาใช้เกณฑ์หลายประการในการกำหนดสิทธิเด็ก หลักศาลในมินนิโซตาพิจารณาการปกครองตามความสนใจที่ดีที่สุดของเด็ก บิดามารดาที่ต้องการยื่นคำร้องเพื่อดูแลเด็กในรัฐมินเนโซตาควรทำความคุ้นเคยกับกฎการปกครอง.

คำสั่งซื้อการดูแลในมินนิโซตา

หลังจากที่พ่อแม่แยกกันหรือหย่าร้างศาลมินนิโซตาจะพิจารณาการดูแลทางร่างกายและทางกฎหมายของเด็กรวมทั้งการสนับสนุนเด็ก.

ศาลยังให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองต่อไปนี้:

 • เข้าถึงสำเนาของเอกสารการฝึกอบรมของโรงเรียนแพทย์เวชศาสตร์ทันตกรรมและศาสนา
 • การประกันสุขภาพและทันตกรรมแก่เด็ก
 • ติดต่อกับครูของเด็กและความสามารถในการเข้าร่วมการประชุมครูผู้ปกครองกับครู
 • ความรู้เกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนของเด็ก

ความสนใจที่ดีที่สุดของเด็ก

การดูแลเด็กในมินนิโซตาขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ปัจจัยที่รวมอยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดของการกำหนดเด็กคือ:

 • ความปรารถนาของพ่อแม่ของเด็ก
 • ความต้องการของเด็กหากเด็กนั้นถือว่าอายุและระดับวุฒิภาวะที่เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผล (โดยทั่วไปมีอายุ 12 ปีขึ้นไป)
 • การปรับตัวของเด็กที่บ้านโรงเรียนและชุมชน
 • สุขภาพจิตและร่างกายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ความพิการไม่ได้เป็นปัจจัยกำหนดสำหรับการดูแลเด็ก)
 • ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของเด็ก
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่พี่น้องและสมาชิกในครอบครัว
 • ประวัติการล่วงละเมิดใด ๆ
 • ผู้ดูแลหลักของเด็ก
 • ระยะเวลาที่เด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง

ร่วมดูแลในมินนิโซตา

ศาลในมินนิโซตาถือว่าการปกครองตามกฎหมายร่วมกันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก เมื่อพ่อแม่ต้องการการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันในรัฐ Minnesota ศาลจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนที่จะถึงการตัดสินใจ:

 • ความสามารถของพ่อแม่ในการสื่อสารกับคนอื่นในการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลี้ยงดูเด็ก
 • ไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กหากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจในการเลี้ยงดูเด็ก
 • ความตั้งใจของพ่อแม่ที่จะจ้างสหกรณ์วิธีการที่หลากหลายในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อเด็ก
 • ไม่ว่าจะมีประวัติความเป็นมาของความรุนแรงในครอบครัวระหว่างพ่อแม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเด็กในมินนิโซตาพูดคุยกับทนายความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในมินนิโซตาหรือดูกฎเกณฑ์ของมินนิโซตา.

No Replies to "สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองในมินนิโซตาเมื่อยื่นคำร้อง"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  + 80 = 85