เอาชนะอุปสรรคในการแต่งงานระหว่างประเทศ

เอาชนะอุปสรรคในการแต่งงานระหว่างประเทศ

การแต่งงานทุกครั้งต้องมีความมุ่งมั่นอุทิศและทำงาน การแต่งงานระหว่างประเทศ / ระหว่างวัฒนธรรมต้องให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีอุปสรรคมากมายที่คู่รักเผชิญ อุปสรรคเหล่านี้อาจมาจากครอบครัวเพื่อนค่านิยมความคาดหวังและขั้นตอนของข้าราชการ.

อุปสรรคในการแต่งงานระหว่างประเทศ

บางส่วนของปัญหาเหล่านี้ใบหน้าความสัมพันธ์รวมถึง:

 • อุปสรรคทางภาษา
 • ความแตกต่างในค่านิยม
 • ความขัดแย้งทางศาสนา
 • ความคาดหวังของบทบาททางเพศ
 • การปรับทางเศรษฐกิจ
 • กลัวการละทิ้งโดยครอบครัวเพื่อนคู่สมรส
 • ประเด็นทางการเมือง
 • ภาวะแทรกซ้อนทางกฎหมาย

การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้

เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้คู่ข้ามวัฒนธรรมต้อง:

 • เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง.
 • สื่อสารได้ดีในภาษาอย่างน้อยหนึ่งภาษา.
 • จงซื่อสัตย์และเปิดเผยกับครอบครัว.
 • ยอมรับว่ารากวัฒนธรรมไปลึกและคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายหรือรวดเร็ว.
 • มุ่งเน้นที่การบวก.
 • ดูสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกัน.
 • พูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับประเพณีที่พวกเขาต้องการที่จะดำเนินการในฐานะคู่และกับลูก ๆ ของพวกเขา.
 • พูดถึงความคาดหวังของพวกเขาในด้านต่างๆของวันหยุดพักผ่อนการเงินสภาพทางเพศงานและบทบาทต่างๆ.
 • ดูว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากที่จะปล่อยให้ไปของประเพณีหรือความคาดหวัง.

กุญแจสู่ความสำเร็จ

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการกับมรดกที่เราเติบโตขึ้นด้วยในภูมิหลังเชื้อชาติศาสนาและเศรษฐกิจและสังคมของเรา.

คู่รักได้กล่าวว่าห้าปีแรกของการแต่งงานแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุด.

กุญแจสู่การแต่งงานระหว่างวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จคือการพัฒนาความเข้าใจและความอดทน.

 

No Replies to "เอาชนะอุปสรรคในการแต่งงานระหว่างประเทศ"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  − 2 = 2