מה שאתה צריך לדעת על חוקי משמורת הילד באלסקה

מה שאתה צריך לדעת על חוקי משמורת הילד באלסקה

באלסקה, צו משמורת ילדים מבוסס על טובת הילד. הורים המעוניינים להגיש בקשה למשמורת ילדים באלסקה צריכים קודם להכיר את חוקי המשמורת של ילדים במדינה זו.

גורמים שקדמו לפני מתן משמורת ילדים באלסקה

עם גירושין, בית משפט באלסקה יעניק משמורת על ילדי הנישואין לאב ההורה, בהתחשב בגורמים הבאים:

 • הגיל והמין של הילדים
 • האופי המוסרי של ההורים

לפני קביעת משמורת, בית משפט באלסקה יעשה קביעת משמורת זמנית, על בסיס בטיחותם ורווחתם של הילדים.

משמורת ילדים משותפת באלסקה

בית משפט באלסקה ישקול תמיד משמורת משותפת או כל הסדר משמורת אחר אשר לטובת הילדים. בעת קביעת קביעה למשמורת משותפת, יבחן בית המשפט את הגורמים הבאים:

 • כל הסכם של הורה או היעדר הסכמה בנוגע למשמורת משותפת
 • כל היסטוריה של התעללות בילדים, התעללות זוגית או חטיפה
 • כל נכונות של הורה לעודד יחסים אוהבי ומשמעותי עם ההורה שלו
 • הקרבה הגיאוגרפית של ההורים זה לזה, בהתייחס למשמורת פיזית משותפת
 • יכולתו של כל הורה לשתף פעולה זה עם זה ולקבל החלטות משותפות

בית משפט משפחתי באלסקה יורה על משמורת משותפת ללא הסכמת ההורים אם זה לטובת הילד.

אלימות במשפחה ומשמורת ילדים באלסקה

באלסקה, בית המשפט ישקול מציאת אלימות במשפחה נגד הורה, בהליך משמורת ילדים. בראש ובראשונה, בית המשפט ישקול את הגורמים הבאים בעת קביעת קביעת משמורת ילדים:

 • בטיחותם ורווחתם של הילדים ושל ההורה הנפגע באלימות במשפחה
 • היקף ההיסטוריה של העבריין של אלימות במשפחה

לקבלת מידע נוסף על משמורת ילדים באלסקה, עיין בחוק אלסקה יחסים משפחתיים או לדבר עם עורך דין מוסמך באלסקה.

No Replies to "מה שאתה צריך לדעת על חוקי משמורת הילד באלסקה"

  Leave a reply

  Your email address will not be published.

  + 16 = 19