Vpliv religije na sklep o skrbništvu otroka

Vpliv religije na sklep o skrbništvu otroka

Čeprav obstaja več dejavnikov pri določanju skrbništva nad otroki, je religija eden najpomembnejših dejavnikov. Religija je pogosto vprašanje, ko se starši, ki imajo različna verska prepričanja, ločijo in vsakdo raje, da se njihov otrok vzgaja z vero, ki so jo izbrali.

Dejavniki, ki se upoštevajo pri dodeljevanju skrbništva na podlagi religije

Nazadnje je stališče sodišča, da se ne želijo vključiti v vsakodnevne odločitve o vzgoji otrok.

Sodišča raje odločajo, da starši določajo otroško versko vzgojo in določijo sporazum v starševskem načrtu. Če pa starši ne morejo doseči odločitve, bo sodišče določilo skrbništvo nad otrokom na podlagi najboljših interesov otroka.

Najboljši zanima otroka

Starši se pogosto razlikujejo glede tega, ali so vzajemna prepričanja drugih staršev v najboljšem interesu otroka. V tem primeru se mora sodišče odločiti, kaj je najboljše za otroka. Starši, ki imajo različna prepričanja o tem, katera vera bi moral otrok slediti, se morajo spomniti, da bo sodišče pri določanju skrbništva nad otrokom pogledalo naslednje dejavnike:

  • Dobro počutje otroka
  • Želje otroka (če je star ali ima izkušnje, da izrazi informirano in zrelo mnenje)
  • Dejanska ali možna škoda za otroka
  • Izobraževalne, zdravstvene, čustvene in telesne potrebe otroka

Škoda za otroka

Najpomembnejši dejavnik, ki ga bo sodišče preučilo za določitev skrbništva nad otroki, če so verska vprašanja vpletena v dejansko ali potencialno škodo, ki bi lahko prišla otroku.

Če starš ima versko prepričanje, ki bi lahko ogrozilo otroka, lahko sodišče dodeli skrbništvo drugemu staršu.

Komuniciranje med starši

Komuniciranje med starši je pomemben dejavnik, ki ga sodišče obravnava, ko se pojavijo pomisleki glede skrbništva nad otroki in otroškega verskega vzgoje.

Sodišče želi zagotoviti, da starši, ki imajo drugačne verske poglede, slabo govorijo o verskih prepričanjih drugega otroka pred otrokom. Starši morajo zagotoviti, da se obnašajo na način, ki dokazuje vzajemno spoštovanje drug drugega in se morajo strinjati, da ne govorijo slabo o drugem staršu pred otrokom.

Sodni nalogi, ki otrokom prepovedujejo doživljanje starševske religije

Čeprav je skrajno, če sodišče meni, da je to potrebno, otroku preprečuje, da bi doživel veriževo rodbino. Sodišče na splošno ne bo naredilo nekaj tega skrajnega, če ne verjame, da lahko roditeljska vera povzroči škodo otroku. Ko otroci postanejo starosti, lahko odločijo o verskih prepričanjih zase.

Za več informacij o skrbništvu otrok obiščite smernice skrbnika za otroke vaše države ali govorite s kvalificiranim odvetnikom v vaši državi.

No Replies to "Vpliv religije na sklep o skrbništvu otroka"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    2 + 4 =