İrlandalı Trinity Knot Dövmeler ne anlama geliyor? – insightyv.com

İrlandalı Trinity Knot Dövmeler ne anlama geliyor?

Birçok Celtic knot, dövmeler olarak popüler tasarımlar olsa da, en çok rastlanılanı Triquetra olarak da bilinen Trinity Knot’tur. Ama sembol ne anlama geliyor ve ne önemi var? Neredeyse kime sorduğuna bağlıdır, çünkü hem Hıristiyanlara hem de Hıristiyan olmayanlara anlam ifade eder, fakat onların tanımları kişisel inançlara göre farklılık gösterir..

Hıristiyanlar üç noktanın üçlüğün üç unsurunu temsil ettiğine inanır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (veya Kutsal Ruh).

Aslen Keltler / Druidlerin temel olarak modern kuleleri olan Paganlar, sembolizme daha doğal bir yaklaşım olarak bakıp, onu doğal güçlerin temsili olarak görüyorlar: toprak, hava ve su. Daha ruhsal bir düzeyde, yaşamı, ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ettiği de bilinmektedir. Temel olarak tek bir şeye kaynayan birkaç başka anlam da vardır: birbiriyle bağlantılı üç ayrı varlık.

Bulanık kökenleri

Sembolü kim yarattı yüzyıllar boyunca bir tartışma konusu oldu. Hıristiyanlar, bu tasarımları günümüzün Keltlerini dönüştürmeye çalışırken Hıristiyanlığın öğretileriyle birlikte getiren Rahipler ile başladığını hissederler. Ancak, Hıristiyanlığın eski pagan sembollerini ve ritüellerini kendi inanç sistemine uyarlaması yaygın bir uygulama olmuştur ve bu da orijinal düğüm sembollerinin, gerçekten de Kelt ile başlaması için çok iyi bir olasılık olmuştur..

Daire

Bazen, geleneksel triquetra sembolü bir daire ile eşlik eder.

Birçok inanç sisteminde daire, sonsuzluğun bir simgesidir. Tanrı’nın sevgisinin ya da yaşamın sonsuz çemberinin sonsuzluğu olsun, çember, triquetranın önemine daha da fazla ağırlık katar..

Yani, ister Hıristiyan, Pagan, isterse bir yerdeyseniz, Triquetra’nın bir çeşit kişisel önem taşıyabileceği ve başkalarının sizin için ne anlama geleceğini belirleyemeyeceği iyi bir şans var..

No Replies to "İrlandalı Trinity Knot Dövmeler ne anlama geliyor?"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.