Oklahoma Boşanma Yasaları

Oklahoma Boşanma Yasaları

Oklahoma Boşanma Yasaları

KONUT GEREKSİNİMLERİ VE DOSYA NEREDE:

Bir evliliğin boşanması ya da iptal edilmesi için yapılan bir davette bulunan davacı ya da davacı, dilekçenin verilmesinden hemen önceki altı (6) ay boyunca devletin iyi niyetiyle gerçek bir mukimi olmuş olmalıdır. Dilekçenin dilekçenin verilmesinden önceki otuz (30) gün içinde veya davalı bir mukimin bulunduğu ilçede saklı olduğu ilçede boşanma veya evliliğin iptali davası açılabilir; sağlanan eylem, ilçe baş yargıcı tarafından yargı bölgesinde bulunan herhangi bir ilçede yargılanmak üzere tayin edilebilir..

[Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 102 ve 103]

DAVRANIŞ İÇİN YASAL TOPLAMLAR:

Bölge mahkemesi aşağıdaki nedenlerden dolayı boşanma yapabilir:

 • Bir (1) yıl için terk.
 • Zina
 • iktidarsızlık
 • Evliliğinin eşi, eşinden başka bir hamile olduğunda.
 • Aşırı zulüm.
 • Hileli sözleşme.
 • Uyumsuzluk
 • Alışkanlık sarhoşluğu.
 • Gayri safi ihmal.
 • Dilekçenin yapıldığı tarihte suç işlemek için diğer tarafın bir devlet veya federal ceza kurumunda hapis cezası.
 • Bu devlette bulunmayan bir eş veya eşin bu devlet olmadan son boşanma kararnamesi satın alması, diğer tarafı evliliğin yükümlülüklerinden kurtarır..
 • Beş (5) yıllık bir süre için delilik. Çılgın kişi, üç doktor tarafından tam bir incelemesi yapana kadar boşanma sağlanamaz, bunlardan biri, doktorun, deli davalının kapalı olduğu, deliler için hastanenin müfettişi veya sanitarium olduğu ve diğer ikisi Mahkemenin atamadan önce tayin edilmesi gereken hekimler, bu doktorlardan ikisi, boşanma davasında dilekçenin verildiği sırada, bu çılgın kişinin iyileşme için kötü bir prognoza sahip olduğu konusunda hemfikir olacaktır; bununla birlikte, boşanma başvurusu yapan kişinin ikamet etmediği sürece, kocası ya da karısı, Oklahoma Eyaleti dışındaki herhangi bir devlet kurumunun bir mahkumu olan herhangi bir kişiye bu şekilde boşanma sağlanmayacaktır. Oklahoma Eyaleti'nin bir eylemin başlamasından en az beş (5) yıl önce; ve ayrıca, bu zeminde verilen bir kararnamenin, başarılı tarafın, davalının destek ve bakımına katkıda bulunmamasını sağlamayacağını belirtmiştir..

  [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Kısım 103]

  YASAL AYRIM:

  Dilekçenin verildiği tarihte tarafların ikamet ettiği ilçeye yasal olarak ayrılma davası açılabilir. Boşanmanın verilemeyeceği nedenlerden ötürü, eşi veya kocası, boşanma olmaksızın diğerinden nafaka alabilmektedir..

  [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 103 ve 129]

  SONRAKİ SONRAKİ REMARRIAGE:

  Her iki tarafın da boşanma davası açması için, eski eşinin veya eşinin bu eyalette boşanma kararının verildiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde boşanmış bir eş dışında başka bir kişiyle evlenmeye hakkı vardır. [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 123]

  BASİTLEŞTİRİLMİŞ VEYA ÖZEL ZORUNLULUK PROSEDÜRLERİ:

  Küçük çocukların bulunduğu boşanma davasında, mahkeme, dilekçenin doldurulmasından en az doksan (90) gün boyunca, mahkeme tarafından iyi niyetle mahkemeden feragat edilebilecek en az 90 gün süreyle kesin bir emir yayınlamaz. Taraflardan herhangi birinin gösterdiği ve itiraz etmemesi. [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Kısım 107.1]

  ORTAM VEYA DANIŞMANLIK GEREKSİNİMLERİ:

  Boşanma, ayrı bakım, vesayet, babalık, velayet ya da ziyaret için boşanma eylemlerinin her birinde, on sekiz (18) yaşın altındaki bir çocuğun ilgisinin söz konusu olduğu bir mahkeme kararının değiştirilmesi veya değiştirilmesi de dahil olmak üzere, mahkeme tüm yetişkinlere ihtiyaç duyabilir taraflar, uygun olduğu takdirde, ayrı ebeveynlik ve birlikte ebeveynlik kavramının çocuklar üzerindeki etkilerine, ziyaret ve çatışma yönetimine etkileri, çocukların gelişimi, çocuklar için ayrı mali sorumluluk ve mahkemenin gerekli gördüğü diğer talimatlar ile ilgili bir eğitim programına katılma.

  Program, eğitici nitelikte olmalı ve bireysel terapi için tasarlanmamış olmalıdır. Mahkeme, doksan günlük bekleme süresi içerisinde tarafların bu unvanın 107.2 Bölümünde belirtilen bir eğitim programına katılmasını ve tamamlanmasını talep edebilir. İstisnalar Bölüm B'de belirtilmiştir. [Oklahoma Tüzüklerine göre; Başlık 43, Bölüm 107.1 ve 107.2]

  ÖZELLİK DAĞILIMI:

  Oklahoma adil bir dağıtım devletidir. Mahkeme, evlenmeden önce sahip olduğu mülkün her bir evliliğini onaylayan kararına ve evlendikten sonra kendisinin ya da kendi hakkını elinde bulundurduğu malların elden çıkarılmasına karar verir. Böyle bir mülkiyete ilişkin olarak, tarafların evlenmeleri sırasında ortaklaşa elde ettikleri gerçek veya şahsi olarak, söz konusu tarafların söz konusu taraflardan birinde veya her ikisinde de bulunup bulunmadığı, mahkemenin yazılı olarak yürürlükte olan geçerli bir sözleşmeye tabi olması halinde, Taraflar arasında böylesi bir bölünmeyi, aynen mülkün ayni bir bölünmesiyle ya da taraflardan birine aynısını belirleyerek ve diğerlerinin adil ve adil bir şekilde ödenmesini şart koşarak, adil ve makul görünebilir. adil ve adil bir bölünmeyi etkilemek.

  [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 121]

  ALIMONY / BAKIM / SPOUSAL DESTEK:

  Eşin, boşanma sırasında bu mülkün değerini dikkate alarak, mahkemenin makul olduğunu düşündüğü takdirde, diğerinin gerçek ve kişisel mülkünden nafakaya izin verilebilir. Mahkeme, adil ve kişisel mülkiyetten ya da her ikisinden de ya da para yargısı biçiminde, mahkemenin adil ve adil olduğu düşünüldüğünde, brüt olarak veya taksitler halinde ödenebilir. Mahkeme ayrıca, boşanma kararında, alıcının ölümü veya yeniden iadesi üzerine, henüz tahakkuk ettirilmemişse, destek ödemelerinin sona ereceğini belirtecektir..

  Eski bir eşin, karşı cinsin bir üyesi ile gönüllü bir şekilde bir araya getirilmesi, nihai bir kararın ya da destek olarak nafaka emrinin hükümlerini değiştirmek için bir dayanak olacaktır. Destek olarak nafaka ödenmesine ilişkin her türlü boşanma hükmünün hükümleri, her iki taraf için de makul olmayan kararnamenin şartlarını yerine getirecek şekilde, önemli ve devam eden destek veya destekleme ihtiyacına ilişkin değişen koşulların kanıtlanması üzerine değiştirilebilir. . [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölümler 121 ve 134]

  EŞİNİZİN ADI:

  Boşanma verildiğinde, eşi arzu ettiği takdirde kızlık soyadına veya eski adına geri yüklenir. [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 121]

  ÇOCUK VELAYETİ:

  Mahkeme, bir çocuğun bakımını, gözetimini ve kontrolünü ebeveyne veya ebeveynlere ortaklaşa verebilir. Küçük evli olmayan bir çocuğun velayetinin verilmesinde veya söz konusu çocuk için genel bir vasi tayin edilmesinde, mahkeme, çocuğun fiziksel ve zihinsel ve ahlaki refahının en iyi çıkarları gibi görünen şeyleri dikkate alır..

  Ebeveynlere ya da mahkemeye verilen velayet verirken:

  • Diğer olguların yanı sıra, ebeveynin çocuk veya çocuklara nonkolojikal ebeveyn ile sık ve sürekli temas kurmasına izin vermesi daha muhtemeldir..
  • Bu ebeveynin cinsiyeti nedeniyle çocuğun ebeveyni olarak ebeveynleri tercih etmeyecektir..

  [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 109 ve 112]

  ÇOCUK DESTEĞİ

  Avukat tarafından temsil edilen tarafların farklı bir düzenleme yapmaya karar verdikleri haller haricinde, çocuk nafakası verilmesi için herhangi bir adli veya idari işlemde çürütülebilir bir varsayım, aşağıdakilerin uygulanmasından doğacak ödül miktarıdır. Oklahoma çocuk destek yönergeleri, verilecek doğru çocuk desteği tutarıdır. Bölge veya idare mahkemesi, belirtilen destek miktarının koşullar altında adaletsiz, adaletsiz, mantıksız veya uygunsuz olduğu ya da çocuğun çıkarlarına uygun olmadığı durumlarda, çocuk destek kılavuzunun belirttiği çocuk desteği miktarından sapabilir..

  Bir bölge mahkemesi ya da idare mahkemesi tarafından verilmiş olsun, küçük bir çocuğun desteğini sağlayan ya da bu tür bir düzende değişiklik yapılmasını öngören her emir, derhal bir gelir atama hükmü içerir. [Oklahoma Tüzüğü'ne göre; Başlık 43, Bölüm 115 ve 118]

  No Replies to "Oklahoma Boşanma Yasaları"

   Leave a reply

   Your email address will not be published.

   7 + 2 =