Vad du kan förvänta dig när ditt barnomsorgsfall går till domstolen

Vad du kan förvänta dig när ditt barnomsorgsfall går till domstolen

En domare spelar en mycket viktig roll när det gäller att fatta beslut om barnomsorg. Ofta kan föräldrar skrämmas av domare i familjeförfaranden, och fruktar att deras familjes öde ligger i en persons händer. För att lindra denna rädsla hjälper det att fokusera på domarens roll. Han eller hon är där för att:

 • Hör alla sidor av historien
 • Tala med de berörda barnen
 • Beställ ytterligare utvärderingar, till exempel utbildningsrapporter för att bestämma hur barnet utför i skolan
 • Intervju neutrala tredje parter (dvs psykologer, socialarbetare, läkare)
 • Utnämna en lagvakt, om domaren anser det nödvändigt. En lagvakt anses vara barnets advokat. En lagvaktarens huvudfokus är att verka i barnets bästa.
 • Nå ett beslut baserat på barnets bästa intresse

En domare i familjerätt har ofta ett svårare jobb än en domare i andra civilrättsliga förfaranden, eftersom en familjedomstol fattar beslut som kommer att få en permanent effekt på ett barn. Dessutom finns det ingen juryn i familjeförfaranden. Domaren bestämmer vad som är sant och inte sant baserat på ett antal faktorer, bland annat:

 • Varje historia av våld i hemmet
 • Barnets önskemål om barnet är tillräckligt gammal för att domstolen ska överväga sin åsikt
 • Föräldrarnas önskemål
 • Vare sig en förälder är den främsta vårdgivaren
 • Den psykiska och fysiska stabiliteten hos alla involverade parter

  Domaren har ingen skyldighet att behandla alla parter rättvist. Däremot fungerar domaren bara i barnets bästa. Däremot kommer domaren att överväga villkoren och behoven hos alla berörda parter. Dessutom är föräldrarna fritt att prata med en advokat eller domstolsförespråkare i deras stat för mer information om en domares roll i vårdnadsförfarandet.

  För mer information, inklusive ytterligare faktorer som beaktas vid vårdnadsförfaranden, läs Win Child Custody.

  No Replies to "Vad du kan förvänta dig när ditt barnomsorgsfall går till domstolen"

   Leave a reply

   Your email address will not be published.

   35 + = 39