Vad du behöver veta om barnomsorgslag i Wyoming

Vad du behöver veta om barnomsorgslag i Wyoming

Ett av de mest angelägna frågorna i en skilsmässa är förvaringen av parternas barn. Familjrätten i Wyoming använder flera kriterier för att fastställa barnomsorgslagar. I första hand bestämmer domstolen vårdnad baserat på barnets bästa. En domstol i Wyoming kommer inte att visa preferenser för någon förälder baserat på kön. Förvaring kan tilldelas någon av föräldrarna och kan antingen vara gemensam, delad eller ensam.

En förälder i Wyoming som inte beviljats ​​vårdnad om ett barn har fortfarande rätt till tillgång till ett barns medicinska, dentala och skolregister, lika med föräldrarnas rättigheter.

Wyoming domstolar har full diskretion vid bestämning av besök mellan barn och skilda föräldrar. Domstolarna kan etablera besök, även om båda föräldrarna kommit överens om en policy om ingen besök.

Föräldrar som vill lämna in för barnomsorg i Wyoming bör först bli bekanta med förvaringslagarna i staten. Din bästa informationskälla om problem med barnomsorg är din advokat.

Barnets intressen är paramount

Vid fastställandet av vårdnad om ett barn i Wyoming är domstolens främsta angelägenhet barnets bästa. Det finns många faktorer som en domstol kommer att titta på för att bestämma precis vad de är.

Kvaliteten på barnets relation till varje förälder är en viktig faktor. En förälder som ger kärlek och tillgivenhet mot barnet och är uppmärksam på barnets fysiska och emotionella behov är en bättre kandidat för vårdnad.

Domstolen granskar faktorer som stabiliserar förhållandet mellan barn och förälder, såsom förälderns vilja att ta det fulla ansvaret för barnets uppväxt.

En förälders medicinska och psykiska hälsa är också en viktig faktor. En förälder måste kunna ta hand om ett barn på en konstant basis.

Föräldrar med kroniska psykiska sjukdomar, såsom manisk depression eller bipolär sjukdom, som allvarligt förändrar människans humör, kan skapa en osäker miljö för barnet. På samma sätt kommer en förälder med ett allvarligt hälsotillstånd som kräver dyra medicinska behandlingar eller långa sjukhusvistelser sannolikt att vara frånvarande eller oförmögen att ta del av barnets behov.

Också viktigt är att en förälder villighet eller förmåga att återvända barnet till den andra föräldern vid utgången av föräldra- tiden och motstå att störa den andra förälderns tid med barnet, inklusive beslutsfattande och rätten till integritet. Domstolen anser också avståndet mellan föräldrars bostäder och transport. Domstolen väger varje föräldrars förmåga att kommunicera med den andra föräldern och hans eller hennes intresse för att förbättra kommunikationen.

Missbruk och barnomsorg i Wyoming

En domstol i Wyoming anser någon historia av spousal eller barnmissbruk som bevis mot barnets bästa. Därför kan domstolen överväga ett vårdnadsarrangemang som bäst skyddar barnet och den missbrukade maken från eventuella ytterligare skador.

Föräldraplan

Skilsmässiga föräldrar arbetar ofta tillsammans för att komma fram till en föräldraplan som innehåller de överenskomna reglerna om besök, levande arrangemang och beslutsfattande.

Den vårdnadshavande föräldern har rätt att fatta viktiga beslut om barnets utbildning, vård och andra materiella behov hos barnet, medan den andra föräldern får tillgång till dessa register.

Ändring av barnomsorg i Wyoming

I Wyoming, om en förälder försöker ändra den nuvarande vårdnadsordningen, måste en "materiell och väsentlig" förändring ske eftersom den sista ordern undertecknades av en domare. Den föreslagna ändringen måste vara i barnets bästa.

 

No Replies to "Vad du behöver veta om barnomsorgslag i Wyoming"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    + 68 = 77