Hur man förverkligar ett avtal om skilsmässaavtal | insightyv.com

Hur man förverkligar ett avtal om skilsmässaavtal

Hur man förverkligar ett avtal om skilsmässaavtal

Jag kommer ihåg att jag är ganska nöjd med mitt slutliga avtal om skilsmässa. Jag kände att jag hade varit rättvis och var säker på att vi hade kommit överens om villkor som vi båda kunde leva upp till. Jag diskuterade överenskommelsen med en äldre granne när han sa till mig att “det här avtalet är inget annat än ett löfte på ett papper.” Med andra ord, om någon väljer att tappa domstolens upphandlade överenskommelse, betyder det avtalet lite att ingenting.

Jag fick reda på det svåra sättet att skilsmässaavvecklingsavtal görs för att brytas, eller så min ex-man trodde. Jag lärde mig också på det hårda sättet vilka steg man måste vidta för att genomdriva avtalet och se till att det på lång sikt finns en mening bakom det.

Avtal om skilsmässaavtal kan vara ganska grundläggande. De kan täcka barnbidrag, visitation och uppdelning av äktenskapsskulden eller de kan täcka allt från rätten till första vägran att vårda familjen djur.

Med andra ord, när det gäller dessa avtal kan det finnas några saker som är trovärdiga, eller det kan finnas en hel del saker som är trovärdiga. Om du har tur, behöver du aldrig vända dig till familjen domstolssystemet för att verkställa avtalet om skilsmässa. Om du inte blir lycklig beskrivs i denna artikel de steg du måste vidta för att tillämpa avtalet.

 

Defiance of Child Support och Alimony Orders:

 

Om din ex inte överensstämmer med domstolsbeställda barnbidrag eller support för makt, måste du anställa en skilsmässa advokat för att lämna in en ansökan för förakt.

När detta är klart kan en domare “tvinga” din ex att betala genom att garnera sina löner eller skicka dem till fängelse tills de håller med om att göra regelbundna betalningar.

I vissa stater kan du anmäla att barnbidrag inte betalas till ditt lokala barnstödsverkställande kontor. Det finns åtgärder som detta kontor kan vidta för att samla barnstöd på dina vägnar.

Om ditt land erbjuder den här tjänsten kommer det att spara pengar som är förknippade med att använda domstolarna för att upprätthålla stödordningen för barn.

 

Defiance av en barnbesöksbesked:

 

Precis som med barnbidrag eller spousalstöd, om din ex vägrar eller stör med visitation med dina barn måste du anställa en skilsmässaadvokat och lämna in en ansökan för förakt för skilsmässaavtalet.

Inblandning av besök kan vara svår att bevisa. Det är viktigt att du registrerar varje planerad besök du missat och hur din ex hindrade din förmåga att se ditt barn. Dessa fall hamnar normalt i domstol och du vill kunna bevisa ditt ärende. Dokumentation är en värdefull tillgång i det.

 

Defiance of Civil Debt Payment:

 

Denna fråga är knepig! Jag uppmuntrar kunder att betala av skuldsättning eller ta bort deras namn från äktenskapsskulden som de inte vill vara ansvariga för innan en skilsmässa lämnas in. Om det inte är möjligt kommer en domare att beställa en make eller båda att betala av vissa skulder när skilsmässan är slutlig.

Vad händer om din maka vägrar att betala en skuld som finns i båda dina namn? Din kreditpoäng påverkas negativt och du har inte tillgång till finansinstitutet eftersom de inte känner igen skilsmässa domstolsorder.

Detta är något som de flesta skilsmässa advokater misslyckas med att göra sina kunder medvetna om. Vänligen ta det allvarligt, om din ex är beordrad att betala en skuld som finns i både dina namn och inte, kommer finansinstitutet efter att du samlar in skulden.

Om du befinner dig inför denna situation måste du anställa en advokat, ta din ex till domstol och få en dom mot honom / henne för det belopp som är skyldigt kreditföretaget. Om din ex inte betalar stöd kan han / hon hållas förakt och till och med kastad i fängelse. När det gäller att betala skulder kan en domare inte kasta någon i fängelse för att misslyckas med att göra vad de var beordrade att göra.

Du kommer att behöva få en dom som gör det möjligt för dig att lägga en lien mot någon egendom du ex äger och det är ingen garanti för att du någonsin ser pengarna.

Det är därför jag betonar vikten av att gå in i skilsmässa processen med så liten civil skuld som möjligt.

Din bästa satsning är att skydda dig innan någon får möjlighet att förstöra din kreditpoäng.

No Replies to "Hur man förverkligar ett avtal om skilsmässaavtal"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    83 − = 75